Мобилност студената

Појам мобилности студената подразумева остваривање дела студијског програма на неком страном универзитету. Мобилност може бити организована у току основних и постдипломских студија, у виду размене или тзв. full-degree seeking програм.

  • Размена студената подразумева да студенти у току својих студија, један или више семестра проведу на неком страном универзитету.
  • Full degree seeking програм подразумева ситуацију у којој се студенти пријављују на неки други, страни универзитет (нпр. Након завршетка основних, уписивање мастер или докторских студија на неком од факултета у иностранству).

Предности студената који су били на неком од ова два вида мобилности су бројне. Поред бројних познанстава и упознавања других култура, студенти уче страни језик, стичу нова искуства и најважније од свега, имају много веће могућности за запошљавање како у земљи, тако и у иностранству.

Aкадемија пословних струковних студија, у којој су студенти увек на првом месту, омогућиће  оба вида мобилности студената са универзитетима у региону, Европи и свету са којима има потписане Споразуме о сарадњи.