Високошколске јединице ван седишта установе

Чачак

Информације

  • Адреса: Учитеља Мариновића 4
  • Координатор: Ана Караклајић
  • Контакт: 066/315-100; 032/327-518
Позовите нас

С. Митровица

Информације

  • Адреса: Змај Јовина 3
  • Координатор: Драгана Сека Бановац
  • Контакт: 065/261-04-94
Позовите нас

Нова Варош

Информације

  • Адреса: Трг Војводе Петра Бојовића 5
  • Координатор: Василије Стојић
  • Контакт: 064/815-53-30
Позовите нас

Самостални стручнотехнички сарадик за високошколске установе без својства правног лица