Глигорић др Чедомир

Професор струковних студија

др Чедомир Глигорић

Консултације

  • Понедељак 10:20 - 11:20

Контакт

  • 211 - Други спрат

Биографија

О наставнику

У радном односу је на Београдској Академији пословних и уметничких струковних студија - Одсеку за пословне и информатичке студије, где тренутно ради као професор на смеровима: Финансије, рачуноводство и банкарство, Порези и царине, на основним струковним студијама, смеру Рачуноводство, контрола и ревизија, на специјалистичким и смеру Пословна економија на мастер струковним студијама. Дипломирао и магистрирао на Економском факултету Универзитета у Београду на смеру Пословне финансије и рачуноводство, односно Финансијско-рачуноводствена анализа, а докторирао на ББА - Факултету за банкарство, осигурање и финансије Универзитета Унион у Београду из области економске и финансијске анализе. Има звање професора за ужу стручну област: Рачуноводство, ревизија и контрола. Обавља функцију шефа Катедре за примењену економију Академије. Истраживачки и практични интереси укључују: рачуноводство, ревизију и контролу, финансијско-рачуноводствену анализу, управљачко рачуноводство, процену вредности предузећа, економску анализу права и др. Учествовао је у  истраживачким и другим пројектима од локалног и националног значаја и објавио већи број научно-стручних радова са или без учешћа на скуповима и конференцијама.