Јеринић др Драган

Професор струковних студија

др Драган Јеринић

Консултације

  • Уторак 11:00 - 12:00
  • Четвртак 11:00 - 12:00

Контакт

  • dragan.jerinic@bpa.edu.rs
  • 208 - Други спрат

Предаје и испитује

Порези и царине (2017. год.)-осс Јавна управа (2014. год.)-осс Јавна управа, порески и царински системи (2017. год.)-ссс Пословна економија (2017. год.)-мсс

Обавештења

ONLINE KONSULTACIJE ODŽAVAĆE SE ČETVRTKOM OD 11.00-12.00 PREKO NAVEDENOG SLEDEĆEG LINKA KOD PROF. DRAGANA JERINIĆA

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aae91b5712f2c405d96a5bc0848104b03%40thread.tacv2/1607346438308?context=%7b%22Tid%22%3a%22176bc053-4c07-4231-af85-b4e95f13cea3%22%2c%22Oid%22%3a%221bf0f4cc...

Линк за Microsoft Teams - Царински поступак и процедуре - Драган Јеринић

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a11b2cea8631d4ffcb494fb54ad8ab176%40thread.tacv2/General?groupId=80e3faa0-dfbe-4fba-b7e5-46e0c4bf90a9&tenantId=176bc053-4c07-4231-af85-b4e95f13cea3

Линк за Microsoft Teams - Јавне финансије и Финансирање јавне управе - Драган Јеринић

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aae91b5712f2c405d96a5bc0848104b03%40thread.tacv2/General?groupId=ffb3778e-9a21-406c-9c43-7a09b9a13541&tenantId=176bc053-4c07-4231-af85-b4e95f13cea3