Љубичић др Душан

Професор струковних студија

др Душан Љубичић

Консултације

  • Среда 12:00 - 13:00

Контакт

  • 311 - Трећи спрат

Биографија

Обавештења

Практични колоквијум из предмета РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ код Анте Фрањића (Душан Љубичић) одржаће се 26.9.2022. у 10:00 у С3 у сутерену

Положен практични колоквијум је предиспитна обавеза за предмет Рачунарске мреже и студент који нема положен колоквијум нема право полагања испита

Коначни колоквијум из Ексела код Анте Фрањића (Душан Љубичић) одржаће се 26.9.2023. у 10:00 у С3 у сутерену (Увод у информационе системе и технологије)

Положен колоквијум из Ексела је предиспитна обавеза и студент који нема положен Ексел нема право изласка на испит

Коначни колоквијум из Ексела код Бојана Мрђе (Душан Љубичић) одржаће се 29.9.2023. у 12:00 у С3 у сутерену, Информационе технологије у бизнису и Основе пословне информатике

Положен колоквијум из Ексела је предиспитна обавеза и студент који нема положен Ексел нема право полагања испита