Богетић др Срђан

Професор струковних студија

др Срђан Богетић

Консултације

  • Уторак 15:00 - 18:00

Контакт

  • srdjan.bogetic@bpa.edu.rs
  • 240 - Други међуспрат

Биографија

О наставнику

Др Срђан Богетић је рођен 10.03.1974. године у Београду.  На Факултету за интернационални менаџмент Европског Универзитета, 2003. године је одбранио магистарски рад на тему "Менаџмент малих и средњих предузећа и привредни развој" и тиме стекао звање магистар интернационалног менаџмента. Др Срђан Богетић је 11.11.2009. године је на Факултету за менаџмент у Новом Саду, Алфа Универзитета, одбранио докторску дисертацију на тему "Примена концепта управљања квалитетом у малим и средњим предузећима у функцији унапређивања пословне ефикасности".

Од јануара 2005. године ради у Београдској пословној школи као стручни сарадник на предметима: Менаџмент малих и средњих предузећа, Основе израде бизнис плана, Предузетништво, Менаџмент породичног бизниса и Менаџмент у саобраћају. Избор у звање професора стекао је 22.02.2012.. године за област примењени менаџмент.  

Др Срђан Богетић је завршио инструктивне обуке за интерног оцењивача система квалитета (A Three-day Internal Auditin Training Course ISO 9001:2008, certificate No: Q-100511-11, 25.05.2010. године

Обавештења

Интегрисани менаџмент системи - Презентовање истраживачких радова

Презентовање одобрених истраживачких радова из предмета Интегрисани менаџмент системи одржаће се 22. и 29. децембра 2020. у термину наставе. Уз одлуку о прихватању рада, у мејлу ћете добити и...