Наставно особље

Рб. Име и презиме Мејл Кабинет
1 Антић др Зорана
Професор струковних студија
240 - Други међуспрат
2 Анџић др Слободан
Професор струковних студија
310 - Трећи спрат
3 Аритоновић др Горан
Професор струковних студија
211 - Други спрат
4 Бабовић Марија
Демонстратор
5 Бјелић др Милан
Професор струковних студија
233 - Други међуспрат
6 Бјелотомић Небојша
Предавач ван радног односа
7 Богетић др Срђан
Професор струковних студија
240 - Други међуспрат
8 Борота Тишма др Анкица
Професор струковних студија
214 - Други спрат
9 Бранковић др Милица
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
10 Бубања Ива
Асистент
237 - Други међуспрат
11 Булатовић др Петар
Асистент са докторатом
202 - Други спрат
12 Булатовић др Иван
Професор струковних студија
325 - Трећи спрат
13 Ваљаревић Љубиша
Предавач ван радног односа
14 Васић др Никола
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
15 Видас Бубања др Маријана
Професор струковних студија
238 - Други међуспрат
16 Вранић Петковић др Ивана
Професор струковних студија
239 - Други међуспрат
17 Вујанић др Ивана
Професор струковних студија
310 - Трећи спрат
18 Вујановић др Никола
Виши предавач
237 - Други међуспрат
19 Вукмировић др Јованка
Професор струковних студија
328 - Трећи спрат
20 Вукмировић др Александра
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
21 Вукомановић Александар
Сарадник у настави
305 - Трећи спрат
22 Вучичевић др Марко
Професор струковних студија
215 - Други спрат
23 Глигорић др Чедомир
Професор струковних студија
211 - Други спрат
24 Граић Јован
Демонстратор
25 Грдинић др Владимир
Виши предавач
137 - Први спрат
26 Дабетић др Славица
Професор струковних студија
234 - Други међуспрат
27 Дабетић др Ђорђе
Професор струковних студија
208 - Други спрат
28 Давидовац др Зоран
Асистент са докторатом
251 - Други спрат
29 Даутовски др Исо
Професор струковних студија
308 - Трећи спрат
30 Деретић др Неђељко
Професор струковних студија
308 - Трећи спрат
31 Деретић др Немања
Професор струковних студија
138 - Први спрат
32 Димитријевић др Бојан
Професор струковних студија
308 - Трећи спрат
33 Димитров др Филип
Професор струковних студија
216 - Други спрат
34 Докнић др Невена
Професор струковних студија
309 - Трећи спрат
35 Дончић др Сања
Виши предавач
237 - Други међуспрат
36 Драгић Марија
Демонстратор
202 - Други спрат
37 Драговић др Кристина
Професор струковних студија
216 - Други спрат
38 Драговић Хелена
Демонстратор
39 Ђурић др Звездан
Професор струковних студија
212 - Други спрат
40 Ђурић др Александра
Професор струковних студија
239 - Други међуспрат
41 Ђурица др Маја
Професор струковних студија
234 - Други спрат
42 Ђурица др Нина
Професор струковних студија
333 - Трећи спрат
43 Ђуровић др Слободан
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
44 Ердељан Зорана
Демонстратор
202 - Други спрат
45 Ерић др Ивана
Професор струковних студија
215 - Други спрат
46 Живковић Недељка
Предавач
239 - Други међуспрат
47 Зекавица др Ана
Професор струковних студија
328 - Трећи спрат
48 Јаковљевић др Марија
Виши предавач
333 - Трећи спрат
49 Јеринић др Драган
Професор струковних студија
208 - Други спрат
50 Јеринић др Небојша
Виши предавач
211 - Други спрат
51 Јовановић др Радица
Професор струковних студија
312 - Трећи спрат
52 Јокановић мр Весна
Наставник страног језика
325 - Трећи спрат
53 Кабиљо Милош
Асистент
305 - Трећи спрат
54 Кажанегра Величковић Ана
Наставник страног језика
335 - Трећи спрат
55 Карић др Душица
Професор струковних студија
305a - Трећи спрат
56 Карић Сабина
Демонстратор
57 Качар др Мира
Професор струковних студија
238 - Други међуспрат
58 Килибарда др Веда
Професор струковних студија
214 - Други спрат
59 Лекић др Снежана
Професор струковних студија
209 - Други спрат
60 Лекић др Немања
Виши предавач
333 - Трећи спрат
61 Лутовац др Милош
Професор струковних студија
215 - Други спрат
62 Љубичић др Душан
Професор струковних студија
311 - Трећи спрат
63 Љубичић др Ивана
Виши предавач
311 - Трећи спрат
64 Малешевић др Љиљана
Професор струковних студија
312 - Трећи спрат
65 Мандић др Славица
Професор струковних студија
236 - Други међуспрат
66 Мандић др Иван
Професор струковних студија
213 - Други спрат
67 Мандић Ивковић др Ана
Професор струковних студија
214 - Други спрат
68 Марић Весна
Асистент
315 - Трећи спрат
69 Марковић др Татјана
Професор струковних студија
212 - Други спрат
70 Марковић др Душан
Професор струковних студија
301 - Трећи спрат
71 Марковић др Сузана
Професор струковних студија
235 - Други међуспрат
72 Марковић Светлана
Асистент
335 - Трећи спрат
73 Мартиновић Ивана
Демонстратор
74 Матић др Раде
Професор струковних студија
301 - Трећи спрат
75 Матић др Тамара
Професор струковних студија
210 - Други спрат
76 Мијановић Татјана
Демонстратор
202 - Други спрат
77 Микић др Анђела
Професор струковних студија
313 - Трећи спрат
78 Миладиновић др Весна
Професор струковних студија
213 - Други спрат
79 Милановић Тијана
Предавач
314 - Трећи спрат
80 Миловановић Љиљана
Демонстратор
81 Милојевић др Соња
Професор струковних студија
313 - Трећи спрат
82 Мирјанић др Борјана
Професор струковних студија
209 - Други спрат
83 Мирковић др Валентина
Професор струковних студија
210 - Други спрат
84 Мирковић Драгица
Наставник страног језика
212 - Други спрат
85 Митровић Тамара
Демонстратор
202 - Други спрат
86 Митровић Маја
Демонстратор
87 Мрвић др Татјана
Професор струковних студија
140 - Први спрат
88 Мрдић др Угљеша
Виши предавач
233 - Међуспрат
89 Новаковић др Јасмина
Професор струковних студија
253 - Други спрат
90 Обућински Дејан
Асистент са докторатом
139 - Први спрат
91 Одаловић др Томо
Професор струковних студија
208 - Други спрат
92 Павловић др Милош
Професор струковних студија
236 - Други међуспрат
93 Пажун др Бранкица
Предавач ван радног односа
94 Пакевић Вељко
Предавач ван радног односа
95 Паспаљ др Миодраг
Професор струковних студија
Канцеларија Председника Академије (112) - Први спрат
96 Пашић мр Радомир
Наставник страног језика
325 - Трећи спрат
97 Петковић др Здравка
Професор струковних студија
314 - Трећи спрат
98 Покрајац Адам
Асистент
305 - Трећи спрат
99 Попивода Вања
Наставник страног језика
210 - Други спрат
100 Поповић Милош
Асистент са докторатом
202 - Други спрат
101 Пузић Мирослава
Сарадник у настави
138 - Први спрат
102 Пушара др Милорад
Професор струковних студија
213 - Други спрат
103 Пушара др Небојша
Професор струковних студија
240 - Други међуспрат
104 Раденковић др Данијела
Професор струковних студија
325 - Трећи спрат
105 Радић др Бојан
Професор струковних студија
241 - Други међуспрат
106 Радовановић др Биљана
Професор струковних студија
210 - Други спрат
107 Радуловић Јована
Асистент са докторатом
139 - Први спрат
108 Радуновић др Слађана
Професор струковних студија
335 - Трећи спрат
109 Ратковић Абрамовић др Мирјана
Професор струковних студија
238 - Други међуспрат
110 Самарџић др Миле
Професор струковних студија
216 - Други спрат
111 Самарџић Никола
Асистент
329 - Трећи спрат
112 Србовић Душан
Демонстратор
113 Станковић др Александар
Професор струковних студија
314 - Трећи спрат
114 Станковић Татјана
Сарадник у настави
309 - Трећи спрат
115 Стевановић Милица
Демонстратор
116 Стојановић др Александар
Професор струковних студија
328 - Трећи спрат
117 Стојановић Иван
Асистент
202 - Други спрат
118 Стојковић др Александра
Професор струковних студија
315 - Трећи спрат
119 Стојменовић Гордана
Асистент
140 - Први спрат
120 Суханек Зузана
Демонстратор
202 - Други спрат
121 Тасић Маја
Демонстратор
122 Томић Ивана
Демонстратор
123 Трнинић Анастасија
Предавач ван радног односа
С4 - Сутерен
124 Ћендић др Бојана
Професор струковних студија
309 - Трећи спрат
125 Урош др Тамара
Професор струковних студија
313 - Трећи спрат
126 Чавић др Бојана
Професор струковних студија
235 - Други међуспрат