Наставно особље

Рб. Име и презиме Мејл Кабинет
1 Антић др Зорана
Професор струковних студија
240 - Други међуспрат
2 Анџић др Слободан
Професор струковних студија
310 - Трећи спрат
3 Аритоновић др Горан
Професор струковних студија
211 - Други спрат
4 Бјелић др Милан
Професор струковних студија
233 - Други међуспрат
5 Богетић др Срђан
Професор струковних студија
240 - Други међуспрат
6 Борота Тишма др Анкица
Професор струковних студија
214 - Други спрат
7 Бранковић др Милица
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
8 Бубања Ива
Асистент
237 - Други међуспрат
9 Булатовић др Петар
Асистент са докторатом
202 - Други спрат
10 Булатовић др Иван
Професор струковних студија
325 - Трећи спрат
11 Васић др Никола
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
12 Видас Бубања др Маријана
Професор струковних студија
238 - Други међуспрат
13 Вранић Петковић др Ивана
Професор струковних студија
239 - Други међуспрат
14 Вујанић др Ивана
Професор струковних студија
310 - Трећи спрат
15 Вујановић др Никола
Професор струковних студија
237 - Други међуспрат
16 Вујичић др Софија
Професор струковних студија
305a - Трећи спрат
17 Вукмировић др Јованка
Професор струковних студија
328 - Трећи спрат
18 Вукмировић др Александра
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
19 Вучичевић др Марко
Професор струковних студија
215 - Други спрат
20 Глигорић др Чедомир
Професор струковних студија
211 - Други спрат
21 Грдинић др Владимир
Виши предавач
137 - Први спрат
22 Дабетић др Славица
Професор струковних студија
234 - Други међуспрат
23 Дабетић др Ђорђе
Виши предавач
208 - Други спрат
24 Давидовац др Зоран
Асистент са докторатом
251 - Други спрат
25 Даутовски др Исо
Професор струковних студија
26 Деретић др Немања
Професор струковних студија
138 - Први спрат
27 Димитријевић др Бојан
Професор струковних студија
308 - Трећи спрат
28 Димитров др Филип
Професор струковних студија
216 - Други спрат
29 Докнић др Невена
Професор струковних студија
309 - Трећи спрат
30 Дончић др Сања
Виши предавач
237 - Други међуспрат
31 Драговић др Кристина
Професор струковних студија
216 - Други спрат
32 Ђурић др Звездан
Професор струковних студија
212 - Други спрат
33 Ђурић др Александра
Професор струковних студија
239 - Други међуспрат
34 Ђурица др Маја
Професор струковних студија
234 - Други спрат
35 Ђурица др Нина
Професор струковних студија
333 - Трећи спрат
36 Ђуровић др Слободан
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
37 Ерић др Ивана
Професор струковних студија
215 - Други спрат
38 Живковић Недељка
Предавач
239 - Други међуспрат
39 Зекавица др Ана
Професор струковних студија
328 - Трећи спрат
40 Јаковљевић др Марија
Виши предавач
333 - Трећи спрат
41 Јеринић др Драган
Професор струковних студија
208 - Други спрат
42 Јеринић др Небојша
Виши предавач
43 Јовановић др Радица
Професор струковних студија
312 - Трећи спрат
44 Јокановић мр Весна
Наставник страног језика
325 - Трећи спрат
45 Кабиљо Милош
Асистент
305 - Трећи спрат
46 Кажанегра Величковић Ана
Наставник страног језика
335 - Трећи спрат
47 Карић др Душица
Професор струковних студија
305a - Трећи спрат
48 Качар др Мира
Професор струковних студија
238 - Други међуспрат
49 Килибарда др Веда
Професор струковних студија
214 - Други спрат
50 Лекић др Снежана
Професор струковних студија
209 - Други спрат
51 Лутовац др Милош
Професор струковних студија
215 - Други спрат
52 Љубичић др Душан
Професор струковних студија
311 - Трећи спрат
53 Љубичић др Ивана
Виши предавач
311 - Трећи спрат
54 Малешевић др Љиљана
Професор струковних студија
312 - Трећи спрат
55 Мандић др Славица
Професор струковних студија
236 - Други међуспрат
56 Мандић др Иван
Професор струковних студија
213 - Други спрат
57 Мандић Ивковић Ана
Наставник страног језика
214 - Други спрат
58 Марић Весна
Асистент
315 - Трећи спрат
59 Марковић др Татјана
Професор струковних студија
212 - Други спрат
60 Марковић др Душан
Професор струковних студија
301 - Трећи спрат
61 Марковић др Сузана
Професор струковних студија
235 - Други међуспрат
62 Марковић Светлана
Асистент
335 - Трећи спрат
63 Матић др Раде
Професор струковних студија
301 - Трећи спрат
64 Матић Тамара
Предавач
210 - Други спрат
65 Микић др Анђела
Професор струковних студија
313 - Трећи спрат
66 Миладиновић др Весна
Професор струковних студија
213 - Други спрат
67 Милановић Тијана
Предавач
314 - Трећи спрат
68 Милојевић др Соња
Професор струковних студија
313 - Трећи спрат
69 Мирјанић др Борјана
Професор струковних студија
209 - Други спрат
70 Мирковић др Валентина
Професор струковних студија
210 - Други спрат
71 Мирковић Драгица
Наставник страног језика
212 - Други спрат
72 Мрвић др Татјана
Професор струковних студија
140 - Први спрат
73 Мрдић др Угљеша
Виши предавач
233 - Међуспрат
74 Новаковић др Јасмина
Професор струковних студија
253 - Други спрат
75 Обућински Дејан
Асистент са докторатом
139 - Први спрат
76 Одаловић др Томо
Професор струковних студија
208 - Други спрат
77 Павловић др Милош
Професор струковних студија
236 - Други међуспрат
78 Паспаљ др Миодраг
Професор струковних студија
241 - Други међуспрат
79 Пашић мр Радомир
Предавач
325 - Трећи спрат
80 Петковић др Здравка
Професор струковних студија
314 - Трећи спрат
81 Покрајац Адам
Асистент
305 - Трећи спрат
82 Попивода Вања
Предавач
210 - Други спрат
83 Поповић Милош
Асистент
202 - Други спрат
84 Пузић Мирослава
Сарадник у настави
138 - Први спрат
85 Пушара др Милорад
Професор струковних студија
213 - Други спрат
86 Пушара др Небојша
Професор струковних студија
240 - Други међуспрат
87 Раденковић др Данијела
Професор струковних студија
325 - Трећи спрат
88 Радић др Бојан
Професор струковних студија
241 - Други међуспрат
89 Радовановић др Биљана
Професор струковних студија
210 - Други спрат
90 Радуловић Јована
Асистент
139 - Први спрат
91 Радуновић др Слађана
Професор струковних студија
335 - Трећи спрат
92 Ратковић Абрамовић др Мирјана
Професор струковних студија
238 - Други међуспрат
93 Самарџић др Миле
Професор струковних студија
216 - Други спрат
94 Станковић др Александар
Професор струковних студија
314 - Трећи спрат
95 Стојановић др Александар
Професор струковних студија
328 - Трећи спрат
96 Стојановић Иван
Асистент
202 - Други спрат
97 Стојковић др Александра
Професор струковних студија
315 - Трећи спрат
98 Стојменовић Гордана
Асистент
140 - Први спрат
99 Ћендић др Бојана
Професор струковних студија
309 - Трећи спрат
100 Урош др Тамара
Професор струковних студија
313 - Трећи спрат
101 Чавић др Бојана
Професор струковних студија
235 - Други међуспрат