Наставно особље

Рб. Име и презиме Мејл Кабинет
1 Антић др Зорана
Професор струковних студија
240 - Други међуспрат
2 Анџић др Слободан
Професор струковних студија
310 - Трећи спрат
3 Аритоновић др Горан
Професор струковних студија
211 - Други спрат
4 Бјелић др Милан
Професор струковних студија
233 - Други међуспрат
5 Бјелотомић Небојша
Предавач ван радног односа
6 Богетић др Срђан
Професор струковних студија
240 - Други међуспрат
7 Борота Тишма др Анкица
Професор струковних студија
214 - Други спрат
8 Бранковић др Милица
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
9 Бубања др Ива
Виши предавач
237 - Други међуспрат
10 Булатовић др Петар
Виши предавач
202 - Други спрат
11 Булатовић др Иван
Професор струковних студија
325 - Трећи спрат
12 Ваљаревић Љубиша
Предавач ван радног односа
13 Васић др Никола
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
14 Видас Бубања др Маријана
Професор струковних студија
238 - Други међуспрат
15 Вранић Петковић др Ивана
Професор струковних студија
239 - Други међуспрат
16 Вујанић др Ивана
Професор струковних студија
310 - Трећи спрат
17 Вујановић др Никола
Виши предавач
237 - Други међуспрат
18 Вујичић др Софија
Професор струковних студија
305a - Трећи спрат
19 Вукмировић др Јованка
Професор струковних студија
328 - Трећи спрат
20 Вукмировић др Александра
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
21 Вукомановић Александар
Сарадник у настави
305 - Трећи спрат
22 Вучичевић др Марко
Професор струковних студија
215 - Други спрат
23 Глигорић др Чедомир
Професор струковних студија
211 - Други спрат
24 Грдинић др Владимир
Виши предавач
137 - Први спрат
25 Дабетић др Славица
Професор струковних студија
234 - Други међуспрат
26 Дабетић др Ђорђе
Професор струковних студија
208 - Други спрат
27 Давидовац др Зоран
Виши предавач
251 - Други спрат
28 Даутовски др Исо
Професор струковних студија
308 - Трећи спрат
29 Деретић др Немања
Професор струковних студија
138 - Први спрат
30 Димитријевић др Бојан
Професор струковних студија
308 - Трећи спрат
31 Димитров др Филип
Професор струковних студија
216 - Други спрат
32 Докнић др Невена
Професор струковних студија
309 - Трећи спрат
33 Дончић др Сања
Виши предавач
237 - Други међуспрат
34 Драговић др Кристина
Професор струковних студија
216 - Други спрат
35 Ђурић др Звездан
Професор струковних студија
212 - Други спрат
36 Ђурић др Александра
Професор струковних студија
239 - Други међуспрат
37 Ђурица др Маја
Професор струковних студија
234 -
38 Ђурица др Нина
Професор струковних студија
333 - Трећи спрат
39 Ђуровић др Слободан
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
40 Ерић др Ивана
Професор струковних студија
215 - Други спрат
41 Живковић Недељка
Предавач
239 - Други међуспрат
42 Зекавица др Ана
Професор струковних студија
328 - Трећи спрат
43 Јаковљевић др Марија
Виши предавач
333 - Трећи спрат
44 Јеринић др Драган
Професор струковних студија
208 - Други спрат
45 Јеринић др Небојша
Виши предавач
211 - Други спрат
46 Јовановић др Радица
Професор струковних студија
312 - Трећи спрат
47 Јокановић мр Весна
Наставник страног језика
325 - Трећи спрат
48 Кабиљо др Милош
Виши предавач
305 - Трећи спрат
49 Кажанегра Величковић Ана
Наставник страног језика
335 - Трећи спрат
50 Карић др Душица
Професор струковних студија
305a - Трећи спрат
51 Качар др Мира
Професор струковних студија
238 - Други међуспрат
52 Килибарда др Веда
Професор струковних студија
214 - Други спрат
53 Лекић др Снежана
Професор струковних студија
209 - Други спрат
54 Лекић др Немања
Виши предавач
333 - Трећи спрат
55 Лутовац др Милош
Професор струковних студија
215 - Други спрат
56 Љубичић др Душан
Професор струковних студија
311 - Трећи спрат
57 Љубичић др Ивана
Виши предавач
311 - Трећи спрат
58 Малешевић др Љиљана
Професор струковних студија
312 - Трећи спрат
59 Мандић др Славица
Професор струковних студија
236 - Други међуспрат
60 Мандић др Иван
Професор струковних студија
213 - Други спрат
61 Мандић Ивковић др Ана
Професор струковних студија
214 - Други спрат
62 Марић Весна
Асистент са докторатом
315 - Трећи спрат
63 Марковић др Татјана
Професор струковних студија
212 - Други спрат
64 Марковић др Душан
Професор струковних студија
301 - Трећи спрат
65 Марковић др Сузана
Професор струковних студија
235 - Други међуспрат
66 Марковић др Светлана
Виши предавач
335 - Трећи спрат
67 Марковић др Златомир
Асистент са докторатом
68 Матић др Раде
Професор струковних студија
301 - Трећи спрат
69 Матић др Тамара
Професор струковних студија
252 - Други спрат
70 Микић др Анђела
Професор струковних студија
313 - Трећи спрат
71 Милановић др Тијана
Професор струковних студија
314 - Трећи спрат
72 Милојевић др Соња
Професор струковних студија
313 - Трећи спрат
73 Милосављевић Бојан
Предавач ван радног односа
74 Мирјанић др Борјана
Професор струковних студија
209 - Други спрат
75 Мирковић др Валентина
Професор струковних студија
210 - Други спрат
76 Мирковић Драгица
Наставник страног језика
212 - Други спрат
77 Мрвић др Татјана
Професор струковних студија
140 - Први спрат
78 Мрдић др Угљеша
Виши предавач
233 - Међуспрат
79 Мрђа Бојан
Асистент
80 Николић Неда
Наставник страног језика
335 - Трећи спрат
81 Новаковић др Јасмина
Професор струковних студија
253 - Други спрат
82 Обућински др Дејан
Виши предавач
309 - Трећи спрат
83 Одаловић др Томо
Професор струковних студија
208 - Други спрат
84 Павловић др Милош
Професор струковних студија
236 - Други међуспрат
85 Пажун др Бранкица
Предавач ван радног односа
86 Пакевић Вељко
Предавач ван радног односа
87 Паспаљ др Миодраг
Професор струковних студија
Канцеларија Председника Академије (112) - Први спрат
88 Петковић др Здравка
Професор струковних студија
314 - Трећи спрат
89 Покрајац Адам
Асистент
305 - Трећи спрат
90 Попивода Вања
Наставник страног језика
210 - Други спрат
91 Пузић Мирослава
Сарадник у настави
138 - Први спрат
92 Пушара др Милорад
Професор струковних студија
213 - Други спрат
93 Пушара др Небојша
Професор струковних студија
240 - Други међуспрат
94 Раденковић др Данијела
Професор струковних студија
325 - Трећи спрат
95 Радић др Бојан
Професор струковних студија
241 - Други међуспрат
96 Радовановић др Биљана
Професор струковних студија
210 - Други спрат
97 Радуловић Јована
Асистент са докторатом
139 - Први спрат
98 Радуновић др Слађана
Професор струковних студија
335 - Трећи спрат
99 Рашевић Милица
Асистент
236 - Други међуспрат
100 Самарџић др Миле
Професор струковних студија
216 - Други спрат
101 Самарџић Никола
Асистент
329 - Трећи спрат
102 Станковић др Александар
Професор струковних студија
314 - Трећи спрат
103 Станковић мр Татјана
Асистент
139 - Први спрат
104 Стојковић др Александра
Професор струковних студија
315 - Трећи спрат
105 Стојменовић др Гордана
Виши предавач
140 - Први спрат
106 Тасић др Светлана
Виши предавач
312 - Трећи спрат
107 Трнинић Анастасија
Предавач ван радног односа
С4 - Сутерен
108 Ћендић др Бојана
Професор струковних студија
309 - Трећи спрат
109 Ћурчин Миленко
Предавач ван радног односа
110 Цвијић Родић др Јана
Професор струковних студија
310 - Трећи спрат
111 Чавић др Бојана
Професор струковних студија
235 - Други међуспрат