Катедре Академије

Катедра за информационе технологије у пословној примени

Руководилац катедре

Катедра за математику

Руководилац катедре

Катедра за економију

Руководилац катедре

Катедра за маркетинг

Руководилац катедре

Катедра за менаџмент и бизнис

Руководилац катедре

Катедра за стране језике

Руководилац катедре

Катедра за друштвне науке и право

Руководилац катедре