О мени

Нови метод комуникације

Просвета се у нашој земљи, као и на целом Балкану, води традиционалним начином комуникације и пружањем услуга. Време је за промену, зар не мислите тако? Четбот (engl. chatbot) представља будућност у пословању и комуникацији. Нешто што ће јако брзо постаје саставни део нашег живота, начина пословања и обављања свакодневних активности.

Пројекат АДА (Академска Дигитална Асистенткиња), пројекат Београдске академије пословних и уметничких струковних студија, је први пројекат на Балкану у области просвете који пружа бољу комуникацију, уштеду времена, бржу и ефикаснију реализацију услуга. Желимо да пружимо нешто ново, иновативно и корисно нашим студентима и да им помогнемо у обављању свакодневних обавеза.

Желимо да променимо поглед на свет и на будућност. Четбот је одличан пут Aкадемијe да остане и постане повезана са студентима, да пажљивије слушају и реализују своје потребе почев од једноставних информација до комплексних трансакционих процеса.

Четбот има потенцијал да позитивно утиче на начин на који студенти доживљавају образовне установе и начин њихове интеракције. Четбот можда није решење за све студентске проблеме, али је веома моћан алат за повећање ефикасности рада Академије што повећава видљивост Академије као добре инвестиције увођењем дигитализације као основе стратегије Владе Републике Србије. Са увођењем ове дигиталне стратегије Академија ће бити лакше препозната и боље рангирана, што ће сигурно утицати и на само рангирање Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

image

Сарадња

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија, уз донацију лиценце WEAVER платформе компаније Saga New Frontier Group, је имплементирала АДА четбот (виртуелни асистент) заснован на вештачкој интелигенцији. Наша дигитална асистенткиња је пројекат Београдске академије пословних и уметничких струковних студија на ком осим чланова Катедре за информационе системе учествују чланови менаџмента Академије и наши студенти како би свим студентима олакшали и поједноставили студирање.

Специјална награда

Тим БАПУСС студената је освојио специјалну награду „Др Мирослав Деспотовић" за најбољи студентски тим на такмичењу за Најбољу технолошку иновацију, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.


Реч је о пројекту „Четбот ЕВА - Едукативна Виртуелна Асистенткиња“, који за циљ има пружање бенефита и олакшица студентима и особљу образовних установа у виду пружања информација и услуга релевантних за процесе који се редовно обављају. АДА је послужила као пример првог четбота, а идеја је била да свака образовна установа треба да има једну овакву виртуелну асистенткињу која омогућава студентима да дођу до различитих врста информација, као нпр. термина консултација професора, локација слушаоница и амфитеатара, распореда предавања, провере ценовника, а такође и да изврше обавезе попут пријаве испита, овере семестра и уплате школарине.
 

image

Предности АДЕ - Академске дигиталне асистенткиње

Доступност 24/7/365

Обезбеђује се висок степен доступности студенту 7/24/365 дана, а сви желе услуге изван уобичајеног радног времена од 9.00 до 17.00 часова. Четбот је доступан 24 часа дневно, 365 дана у години.

Уштеда твог времена

Могућност истовременог опслуживања више хиљада студената и корисника. Одлазак до шалтера да би се добила одређена информација није неопходан. Цени се време студената.

Брза услуга

Студенти се решавају традиционалне комуникације путем телефона и е-поште. Уместо да студенти чекају одговор, четбот решава њихове једноставне захтеве.

У корак са светом

Задатак четбота није само пружање информација и поједностављање свакодневих задатака, већ увођење нове дигиталне стратегије користећи елементе вештачке интелигенције.

Једноставна комуникација

Сви корисници платформе Viber или Messenger за комуникацију, веома лако и једноставно моћи ће да комуницирају са четботом.

Мултитаскинг

Брзо пружање информација може да премости јаз између великог броја студената којима је потребна информација и ограничених ресурса који треба да пруже исте.

Први четбот у образовању

Прва Академија у Србији постаје прва на Балкану у пољу развоја четбота заснованог на обради природних језика (engl. Natural Language Processing - NLP) који представља веома битан концепт вештачке интелигенције. Овај сегмент вештачке интелигенције омогућава анализу унетих порука (фраза) од стране студената, не радећи то анализом и тражењем кључних речи него апсолутним разумевањем природног језика и смисла целе фразе.
Виртуелни асистент одговара на сва потенцијална питања студената и будућих студената у вези са основним питањима и услугама, а доступан је 24 часа дневно на следећем линку. АДА тренутно покрива преко 200 сценарија и тема везаних за питања која су студентима од највишег интереса. Вештачка интелигенција омогућава да АДА учи, односно да постане „паметнија“. С тим у вези, учење је дуготрајан процес и тим за реализацију овог пројекта ће пратити шта студенте интересује, учити АДУ новим сценаријима и имплементирати нове услуге, као нпр. промена изборног предмета, провера стања кредита студента, евиденција присуства, упис и овера семестра, лакше преношење знања од стране наставника итд.

 

image