О Aкадемији

БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА ПОСЛОВНИХ И УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

У циљу промовисања и подизања угледа високог струковног образовања у Србији, Влада Републике Србије је 2019. године основала Београдску академију пословних и уметничких струковних студија, која у свом саставу обједињује две установе са најдужом традицијом у области струковног образовања: Београдску пословну школу - Високу школу струковних студија и Високу школу лепих и примењених уметности струковних студија из Београда. На тај начин формирана је једина академија струковних студија у Србији која обухвата три научна поља: друштвено-хуманистичко, техничко-технолошко и уметничко. Овакава трансформација доприноси ефективнијем, ефикаснијем и економичнијем остваривању циљева струковног високог образовања и његовом повезивању са потребама тржишта рада.

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија је прва и водећа акредитована високошколска институција у Србији у области информационих система и технологија, финансија, рачуноводства, банкарства, пореза и царина, јавне управе, менаџмента, маркетинга и уметности. Програмска оријентација Академије одражава савремене трендове високог струковног образовања, дуалног концепта студирања, са студентском стручном праксом као кључном основом за развој и обликовање стручњака који ће бити конкурентни не само на домаћем, већ и европском и светском тржишту рада.

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија има јасну визију о својој улози у унапређењу система струковног образовања у Србији, као и о стратешкој усмерености ка потребама друштва и савременим образовним тенденцијама. Академија своју делатност обавља кроз остваривање основних, специјалистичких и мастер струковних студија из више научних и стручних области: информационе технологије, економија, менаџмент, маркетинг, право, дизајн, аудиовизуелне композиције, а у оквиру образовно-научних поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких наука и уметности.

Важан ресурс Академије је и сама зграда која је смештена у центру престонице Србије, прелепом граду који лежи на ушћу двеју река. Академија се простире на преко 12.000 m2, савремено је опремљена, функционална и потпуно прилагођена свим потребама студената којима је на располагању 6 амфитеатара и 15 слушаоница, 9 рачунарских лабораторија и 1 радионица, климатизована и савремена библиотека са читаоницом. Преко три стотине рачунара стојe на располагњу у сваком тренутку свим студентима и запосленима. Најновији и најактуелнији рачунарски софтвер имплементиран је у процес наставе. Београдска академија пословних и уметничких струковних студија омогућава да сваки студент у току реализације практичног дела наставе самостално користи рачунар. Поред простора који је директно везан за наставу, Академија поседује и све друге пратеће садржаје омогућавајући да студенти буду максимално посвећени студирању, али и да се осећају комфорно и да им период живота проведен на нашој Академији остане у лепом сећању.