О Aкадемији

АКАДЕМИЈА ПОСЛОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

У циљу промовисања и подизања угледа високог струковног образовања у Србији, Влада Републике Србије је 2. августа 2018. године основала Академију пословних струковних студија Београд, која у свом саставу обједињује две установе са најдужом традицијом у области струковног образовања: Београдску пословну школу - Високу школу струковних студија и Високу пословну школу струковних студија Блаце. На тај начин се допринело ефективнијем, ефикаснијем и економичнијем остваривању циљева струковног високог образовања и његовом повезивању са потребама тржишта рада.
Академија пословних струковних студија Београд је прва и водећа акредитована високошколска институција у Србији у области информационих система и технологија, финансија, рачуноводства, банкарства, пореза и царина, јавне управе, менаџмента и маркетинга. Програмска оријентација Академије одражава савремене трендове високог струковног образовања, дуалног концепта студирања, са студентском стручном праксом као кључном основом за развој и обликовање стручњака који ће бити конкурентни не само на домаћем, већ и европском и светском тржишту рада. 

Академија пословних струковних студија Београд има јасну визију о својој улози у унапређењу система струковног образовања у Србији, као и о стратешкој усмерености ка потребама друштва и савременим образовним тенденцијама. Академија своју делатност обавља кроз остваривање основних, специјалистичких и мастер струковних студија из више научних и стручних области: информационе технологије, економија, менаџмент, маркетинг, право, а у оквиру образовно-научних поља друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука.

Важан ресурс Академије је и сама зграда која је смештена у центру престонице Србије, прелепом граду који лежи на ушћу двеју река. Академија се простире на преко 12.000 m2, савремено је опремљена, функционална и потпуно прилагођена свим потребама студената којима је на располагању 6 амфитеатара и 15 слушаоница, 9 рачунарских лабораторија и 1 радионица, климатизована и савремена библиотека са читаоницом. Преко три стотине рачунара стојe на располагњу у сваком тренутку свим студентима и запосленима. Најновији и најактуелнији рачунарски софтвер имплементиран је у процес наставе. Академија пословних струковних студија Београд омогућава да сваки студент у току реализације практичног дела наставе самостално користи рачунар. Поред простора који је директно везан за наставу, Академија поседује и све друге пратеће садржаје омогућавајући да студенти буду максимално посвећени студирању, али и да се осећају комфорно и да им период живота проведен на нашој Академији остане у лепом сећању.