Колоквијум

Трећи колоквијум из предмета Пројектовање информационих система ће да се одржи у понедељак, 31.05.2021. године, са почетком у 11 часова у учионици С4. Поправни колоквијум ће да се одржи у петак,...

Више

Колеге, у прилогу се налазе резултати свих активности закључно са данашњим даном. Студенти који су сакупили преко 50 поена су стекли услов за излазак на испит. Последњи термин за полагање тестова...

Више

Положен колоквијум из Ексела је предиспитна обавеза за предмете Информационе технологије у бизнису и Основе пословне информатике и студент који нема положен Ексел нема право изласка на испит. Следеће...

Више

Положен практични колоквијум је предиспитна обавеза за предмет Рачунарске мреже и студент који нема положен колоквијум нема право изласка на испит. Следеће полагање колоквијума биће организовано у...

Више

Положен колоквијум из Ексела је предиспитна обавеза за предмет Увод у информационе системе и технологије и студент који нема положен Ексел нема право изласка на испит. Следеће полагање колоквијума...

Више

У јунском испитном року, одбране студија случаја и колоквијум из предмета Веб дизајн ће се одржати 02.06.2021. године у С4 са почетком у 13:00 часова.

  • 1/15