Академија пословних струковних студија Београд учествовала на сајму образовања и наставних средстава