Банкарско пословање и платни промет, резултати 3. колоквијума, проф. Милорад Пушара