Банкарство - резултати одржан колоквијума 17.01.2023.године