БАПУСС - АВЈВС Нова Варош: Резултати првог модула из предмета Менаџмент, др Снежана Лекић (25. 12. 2021)