БАПУСС - ЛОГИСТИКА: Резултати ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ школска 2020/2021 година, др Снежана Лекић и Тијана Милановић