БАПУСС - МЕНАЏМЕНТ: Резултати предиспитних активности (29.12.2020) са терминима њиховог уписа, др Снежана Лекић