Београдска академија пословних и уметничких струковних студија расписује интерни Kонкурс за избор САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија расписује интерни Kонкурс за избор САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА - ДЕМОНСТРАТОРА за помоћ у настави за следеће стручне и уже стручне области:

  • ужа стручна област Информациони системи и технологије – 4 извршиоца,
  • ужа стручна област Општеправна и јавноправна област – 3 извршиоца,
  • ужа стручна област Правноекономска област – 1 извршиоца,
  • стручна област Математичке науке – 1 извршилац,
  • стручна област Филолошке науке – Енглески језик – 1 извршилац,
  • ужа стручна област Економија и пословна економика – 2 извршиоца,
  • ужа стручна област Финансије – 2 извршиоца,
  • ужа стручна област Рачуноводство, ревизија и контрола – 1 извршилац,
  • ужа стручна област Фискална економија – 1 извршилац,

Погледајте детаље Конкурса у приложеним фајлу: