БОЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ - РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ