Број поена из предмета економија, проф. др Бојан Димитријевић