ДОДАТНИ ТЕРМИН ПОЛАГАЊА ЈЕДНОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА ПО ГРУПАМА