Др Јована Радуловић - обавештење о статусу неодбрањених семинарских радова за вежбе из Менаџмента

Семинарски радови/SWOT анализе из Менаџмента који су послати на увид а нису одбрањени и/или кориговани носиће 6 бодова од могућих 10.

У том случају, SWOT анализе које су поред семинарских радова послате као допуна, уместо 5 носиће 3 бода.

(Могуће је доћи на одбрану, али уз услов да се кориговани радови пошаљу пре испита).

У 15 радној недељи, поред редовних консултација постоји додатни термини који су претходно истакнути овде на сајту Академије.

Обавештење се односи на: