ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ -СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ-СП Маркетинг и трговина; Менаџмент и Порези и царине