ЕКОНОМИЈА - ПРОФЕСОР БОЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ

Пријем студената помера се са среде 07.02. од 14 и 30 на четвртак 08..02. од 13 сати до 15 и 30.

Такође, позивају се сви студенти који су 06.02. уписали оцену из предмета Економија да још једном дођу код професора Димитријевића

ради провере да ли су уписани у испитни списак.

Обавештење се односи на: