ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ, ПРОФ. ЉИЉАНА МАЛЕШЕВИЋ - ТЕРМИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА