Термини и распореди

Svim studentima koji su u letnjem semestru upisali izborni predmet Ekonomske integracije na smeru Finansije, računovodsvo i bankarstvo biće priznato kao da su potpuno pohađali nastavu i vežbe i moći će da dobiju potpis u vreme konsultacija, počev od 1. juna (308, sreda 14 i 30 do 17 sati).

Ispit će biti pismeni sa 30 pitanja na zaokruživanje. Studenti će biti oslobođeni dela gradiva, tako da će polagati gradivo obuhvaćeno prezentacijama od 2, zaključno sa 7 (Odnosi Srbije i EU). Studenti će biti tretirani kao da su osvojili 60 poena, a za višu ocenu treba da polažu naznačeno gradivo. Dodatne informacije moguće su u vreme prijema, ili na mejl: dbojan1@open. telekom.rs

Обавештење се односи на: