Графички дизајн - термини вежби за четвртак 25.4.2024. и 9.5.2024.

Због заузетости учионице С4, преподневни термин вежби од 8 часова се помера за термин од 15:30.

Проф. Немања Деретић

Обавештење се односи на: