Интернет интелигентних уређаја – први колоквијум

Први колоквијум градива са предавања из предмета Интернет интелигентних уређаја биће одржан 03.04.2024. у учионици С1 по следећем распореду:

  • Студенти са непарним бројем индекса од 15:30
  • Студенти са парним бројем индекса од 16:00

Први колоквијум обухвата првих 6 поглавља из књиге "Интернет интелигентних уређаја", односно од 1. до 104. стране.

Проф. Немања Деретић

Обавештење се односи на: