Колоквијум

Поштовани студенти, колоквијум градива са вежби почиње у 12,00 и траје до 12,30.

Тест садржи 30 питања.

Полагање је завршено.

Проф. Немања Деретић

Обавештење се односи на: