Термини и распореди

Тематске јединице планиране за 23.03. (предавања+вежбе) из предемта Интернет маркетинг можете наћи на сајту Аклдемије у секцији наведеног предмета.

За предавања тема се односи на Технологије за упознавање онлајн купаца. Презентација прати VI главу из књиге Интернет маркетинг стране131-156.

У делу за вежбе наћи ћете презентацију Google алати за које можда нисте знали ауторке Соње Јововић из агенције PR Profy Media. Презентација је искоришћена уз сагласност ауторке.

Моле се студенти ра раде на својим презетација на одабарне теме као делу својих обавеза за вежбе. Такође вас молим да учите и пратите градиво јер ће у договореном термину за I колоквијум бити окачен тест провере знања који ћете бити обевазни да урадите и доставите на мој меј.

Предметни професор

Маријана Видас-Бубања