Испитна питања - Јавно - приватно партнерство (септ.-октобар 2021.)