ISPRAVKA OBAVEŠTENJA

Poštovani studenti,

Obaveštavam vas o sledećem:

Ostvarene poene sa SVIH kolokvijuma iz predmeta trgovinsko pravo MORATE upsati u četvrtak 25.05.2023 od 10:00 do 13:00 u kabinetu 202.

Studenti koji nisu položili 1, 2 ili 3 klk mogu usmeno da ga polažu u četvrtak 25.05.2023 godine u terminu od 12:00 do 13:00 kabinet 202.

Studenti koji žele da poprave 3 klk mogu ga usmeno popraviti u četvrtak 25.05.2023 godine u terminu od 10:00 do 11:00 kabinet 202.

Studenti koji do sada nisu popravili 1 ili 2 klk koji su želeli da poprave NEMAJU pravo da ga popravljaju.

Takođe pitanja koja su vam zadata na početku semstra da uradite možete predati u četverak u pomenutom terminu.

Обавештење се односи на: