Извештај Комисије за избор у звање вишег предавача за ужу стручну област Рачуноводство, контрола и ревизија

Извештај Комисије за избор у звање наставника - вишег предавача за ужу стручну област Рачуноводство, контрола и ревизија можете погледати у приложеном фајлу: