Извештај Комисије за избор у звање вишег предавача за ужу стручну област Социолошке науке

Извештај Комисије за избор у звање и радни однос на одређено време од 5 година са пуним радним временом за једног вишег предавача за ужу стручну област Социолошке науке можете погледати у приложеном фајлу: