Јавно – приватно партнерство - полагање поправног 2. колоквијума, проф. Милан Бјелић