Јавно – приватно партнерство, студенти који нису положили поправни 2. колоквијум и термин уписа оцена са колоквијума, проф. Милан Бјелић