Јована Радуловић -онлајн консултације и путем мејла

Ове недеље 06.09.2023, редовне консултације средом 13.45 ч - 16.15 ч код др Јоване Радуловић, одржаће се у истом термину али само путем мејла и/или у онлајн формату путем MS Teams линка https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a09cfecb426784a01ba087b4f14506fc0%40thread.tacv2/conversations?groupId=c9aee51c-f1bd-4140-a570-84508b2904c9&tenantId=176bc053-4c07-4231-af85-b4e95f13cea3.

Обавештење се односи на: