Коначан број поена и предлог оцена из Основа програмирања