Коначна ранг листа за рангирање студената чије се студије финансирају из Буџета РС шк. 2019/20 године - за студенте са СП Информациони системи и технологије