КОНАЧНИ БРОЈ ПОЕНА ИЗ ПРЕДМЕТА ЕКОНОМИЈА - ПРОФ. БОЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ

У последњој колони дати су укупни поени на крају семестра.

70 поена је еквивалентно оцени 7, 60 поена је еквивалентно оцени шест.

Ознака I значи да је положен први тест, а ознака II да је положен други тест и тог дела градива који је положио се студент ослобађа.

Они који су задовољни оценом треба да дођу на дан испита на упис. Они који морају да одговарају и који желе вишу оцену треба да назначе на тесту у којој су категорији

Обавештење се односи на: