КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ ПРАКТИЧНОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРОЈЕКТОВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА