Консултације и предавања код професора Милорада Пушаре одлажу се због оправдане одсутности професора.