Krivično pravo rezultati kolokvijuma

Poštovani studenti,

U prilogu Vam dostavljam rezultate trećeg kolokvijuma iz predmeta Krivično pravo održanog 14.05.2024. Studenti koji su ostvarili 0 poena, koji nisu zadovoljni ostvarenim brojem poena kao i studenti koji nisu radili kolokvijum mogu usmeno da odgovaraju kolokvijum 24.05.2024. u 10:00 časova u amfiteatru A5. Takođe upis ostvarenih poena će se održati 24.05.2024. u 10:00 časova u amfiteatru A5. Takođe studenti koji nisu položili prvi ili drugi kolokvijum mogu u pomenutim terminima da odgovaraju i poprave te kolokvijume.