Колоквијум

Поштовани студенти,

Путем доле наведеног линка можете приступити полагању online колоквијума из предмете ЛОГИСТИКА код предметних наставника др Снежане Лекић и Тијане Милановић.

Време трајања колоквијума: 17.00 до 17,30 часова

Линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz40qanCAEI_11Pob0504NLsYnraGlwiIPodJ2myYMBCErxA/viewform?usp=sf_link

Студенти су у обавези да у прво наведено поље унесу своје име и презиме и број индекса, као и да тест пошаљу најкасније до 17.30. Сви тестови без наведених података и они послати после овог периода сматраће се неважећим.

Обавештење се односи на: