ЛОГИСТИКА - Обавештење о терминима и начину полагања поправног колоквијума (26. 5. 2021), др Снежана Лекић и Тијана Милановић