ЛОГИСТИКА: Завршни део испита за студенте који су положили оба модула (7. 6. 2023), др Снежана Лекић