МАРКЕТИНГ У ТРГОВИНИ-ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ-РАДИЦА ЈОВАНОВИЋ