MАСТЕР СТУДИЈЕ: Изабрана поглавља из електронског пословања

Oдбрана преузетих радова: 23.1.2024.године, у 10.00 часова, кабинет 328.

Проф. др Александар Стојановић, дипл.инж.ел.

Обавештење се односи на: