Математика-резултати колоквијума (1,2) и активности за студенте са СП Менаџмент и СП Менаџмент туризма, проф. Славица Дабетић