Међународне финансије - резултати трећег колоквијума, проф. Татјана Мрвић